Wanneer stap je over naar een andere school?

Wat doe je als je niet tevreden bent over de school van je kind? Veel ouders lijken met die vraag te zitten. Wanneer stap je over?

Het is voor kinderen vaak zeer ingrijpend om over te stappen van de ene naar de andere school. Enerzijds is er vaak een gebeurtenis die daartoe geleid heeft, maar anderzijds maken kinderen al een tijdje deel uit van hun klas. Die klas ineens achter moeten laten kan heel moeilijk zijn.

Wees je hier altijd van bewust als ouder voordat je de overstap maakt.

 

Redenen om over te stappen

De meest voorkomende redenen die ouders hebben om over te stappen zijn de volgende:

 • Je kind zit in een onrustige klas of een klas waarin de leerkracht de zaken niet op orde heeft. Ordeproblemen verstoren het geven van lessen en je kind is hiervan de dupe. De schoolleiding doet er te weinig aan of staat machteloos.
 • De algemene sfeer op school bevalt je niet.
 • Er wordt nauwelijks ingegaan op pestgedrag en ongewenst gedrag, waardoor er geen sprake is van een veilig school- en klassenklimaat.
 • De kwaliteit van het onderwijs is onder de maat (zie onderwijsinspectie.nl).
 • De communicatie tussen de ouders, schoolleiding en leerkrachten verloopt niet soepel. Als ouder voel je je niet gehoord.
 • Je kind komt volgend schooljaar in een onprettige groep terecht bij een leerkracht die geen orde kan houden. Er kan ook sprake zijn van een grote combinatiegroep, waarbij het voor de leerkracht haast onmogelijk wordt om goed les te geven (het lerarentekort wordt voelbaar).
 • Er staan veel te vaak onbevoegde leerkrachten voor de klas (wederom het lerarentekort).

Los van deze redenen kun je als ouder nog tal van andere redenen hebben. Het is goed om de keuze voor het overstappen met je kind te bespreken, zeker wanneer deze in de midden- en bovenbouw zit. Je kind heeft immers zijn of haar plek al gevonden, vriendjes en vriendinnen en kan over bepaalde zaken heel anders denken dan jij.

Beslis dan wat zwaarder weegt: jouw visie of die van je kind.

 

Risico’s bij overstappen

Onvrede kan aansturen tot het overstappen van de ene naar de andere basisschool. Maar bedenk je wel dat er ook risico’s aan de overstap zijn. Zo kan het zijn dat het er op de nieuwe school niet veel beter aan toe gaat (het lerarentekort speelt op steeds meer scholen en zou dus geen reden moeten zijn om over te stappen).

Andere risico’s die mee kunnen spelen:

 • De groep waarin je kind terecht komt bestaat al enkele jaren. Gaat jouw kind hier een plekje in veroveren? Niemand kan garanderen dat er rust is in een groep.
 • Leerkrachten die er vandaag staan, hoeven er volgende week niet meer te staan.
 • Tijdens een kennismaking zal de basisschool haar best doen zich zo goed mogelijk neer te zetten, maar hoe is dat wanneer je eenmaal “binnen” bent?
 • Verplaats je met je kind wellicht het probleem? Dit is een confronterende, maar eerlijke vraag. Kan het zijn dat jouw kind toch wel de problemen geeft waarvoor je eerder van school vluchtte.
 • Is de nieuwe school verder rijden dan waar je nu heen moet? Welke impact heeft dit op je kind na schooltijd met het oog op speelafspraken en sportclubjes?

 

Gevolgen van overstappen voor je kind

Tot slot zal overstappen gevolgen hebben op je kind. Als ouder kun je weliswaar helemaal klaar zijn met de leerkracht, de school of de schoolleiding, voor je kind kan het anders liggen. Word je, voor je een definitieve keuze maakt, bewust van de gevolgen die overstappen voor je kind kan hebben:

 • Halverwege een schooljaar overstappen kan een enorme impact hebben op je kind. De groep heeft namelijk al zoveel meegemaakt. Er zijn vriendschappen (soms zelfs voor het leven) ontstaan en er wordt samen uitgekeken naar mooie momenten. Mocht je dus willen overstappen, doe dit dan bij voorkeur aan het einde van een schooljaar.
 • De huidige leerkracht weet wat jouw kind kan en kan daarop gerichtere keuzes maken.
 • Je kind is gewend aan het systeem dat op de huidige school wordt gehanteerd.

 

Weloverwogen beslissen

Aan jou als ouder is het nu de taak om een weloverwogen besluit te nemen omtrent het al dan niet overstappen. Weeg de voordelen en nadelen tegen elkaar af (welke lijst is langer?) en cijfer jezelf weg. Ook al voel je boosheid en woede, soms is je kind prima tevreden en zal het (als je eerlijk bent) ook zeker terecht komen.

Overstappen in de laatste klassen zal meer impact hebben dan wanneer je dit al in groep 1, 2 of 3 doet. Ook die overweging moet je meenemen.

Praat er bij voorkeur over. Met andere ouders, zowel van de huidige als de nieuwe school, maar ook met onafhankelijkere partijen (zoals een intern begeleider of een andere leerkracht). Zo kun jij een goed besluit nemen zonder dat je er later spijt van zal krijgen.

 

Heb jij je kind wel eens laten wisselen van school? Wat zou voor jou een reden zijn?

Laat een reactie achter!